Virksomheds Information

Icare arbejder som konsulent for den enklete virksomhed og varetager på denne måde udelukkende denne virksomheds interesser. Vi er et uvildigt hus med stor erfaring i rådgivning af danske virksomheder og kommuner.

Vi arbejder med sundhed og forebyggelse set ud fra et økonomisk og menneskeligt perspektiv. Kan vi ikke måle det, kan vi ikke styre det. Udgangspunktet er derfor ofte en kortlægning af virksomhedens og medarbejdernes behov og ønsker. Den enkelte medarbejder oplever dermed at blive sat i centrum, hvilket sikrer opbakning, motivation og engagement og dermed en succesrig sundhedsproces. Så er det meget nemmere, at realisere de mål vi sammen har defineret.

Mission og filosofi
Icare vil sikre fysisk og mentalt sunde medarbejdere på danske arbejdspladser. Dette til fordel for den enkelte medarbejder samt for at sikre virksomhedernes konkurrencedygtighed og lønsomhed. Vi mener at investeringen i sundhed og forebyggelse er til glæde for den enkelte medarbejder, virksomheden og samfundet. Derfor er det blevet vores mission at give de danske virksomheder, og kommuner de bedste beslutningsværktøjer, for at sikre bedst muligt afkast på sundheds investeringerne.
Service
Vi tror på at god service og en høj integritet gør os til det naturlige valg når danske virksomheder skal bruge en rådgiver på sundhedsområdet.
Høje afkast på investeringerne
Vi ser sjældent et afkast på under 2-3 gange af det investerede og har arbejdet med projekter hvor afkastet har været så højt som 8 - 10 gange.
55+ Rådgivning
Udbytte for virksomhed og medarbejdere
Gennem vores samarbejdspartner på området tilbyder vi nu sparring til de 55+ ansatte i virksomheder og kommuner. Det er vigtigt at fastholde disse erfrane medarbejdere på en god og relevant måde
Tilgængelighed
Vi er ikke helt normale. Og dette r ment på den absolut mest positive måde. Vi arbejder gerne weekend og aftener for at sikre så høj tilgængelighed som muligt.
Vi lover
Icare er en uvildig virksomhed drevet af lysten og viljen til at gøre en forskel på det danske sundheds marked. Vi arbejder altid på at finde den bedste løsning til hver enkelt projekt og ved at IKKE to projekter er ens. Vi lover at arbejde målrettet og helhjertet på at skaffe et højt afkast på sundheds ivesteringen - til glæde for medarbejder, virksomhed og samfund.

| Legal Statement

© Icare . All rights reserved